Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΔΡΟΜΟ Asperger

 ΣΥΝΔΡΟΜΟ Asperger
 

Πώς γίνεται ένα παιδί
να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία,
να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,
αλλά
να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου;
Επιπλέον, πώς γίνεται
να έχει ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο,
αλλά
να έχει προβλήματα στην επικοινωνία,
να δυσκολεύεται να συζητήσει με τους συνομηλίκους του,
να τους αποφεύγει γιατί δεν μπορεί να τους καταλάβει,
να μην μπορεί να παίξει μαζί τους γιατί δεν καταλαβαίνει τους κανόνες
των παιχνιδιών;