Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ηθική νοημοσύνη.

Ηθική νοημοσύνη. Το επίκτητο χάρισμα

  • 5

Ηθική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ξεχωρίζεις το καλό απ’ το κακό, αλλά και να σέβεσαι τις αξίες των άλλων. Με άλλα λόγια, το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σ ένα παιδί.